Někdy je těžké si odpočinout. Večer ležíme v posteli, převalujeme se, bojujeme s myšlenkami a počítáme, kolik hodin spánku nám zbývá, když usneme právě teď. Možná už ani spánek moc nepomáhá. Není to naše tělo, ale mysl, která je unavená.
Jak tedy naší mysli pomoci, aby se dostala do relaxovaného stavu a odpočinula si po náročné práci a opět byla schopná zapojit se do procesu učení, ať už v jakékoli formě?
 Náš mozek vysílá elektrické vlny. Ty se pohybují v různém stavu vědomí na různých vlnových délkách.
Hlavní typy mozkových vln jsou beta, alfa, théta, delta a gama. Při každé z nich mozek kmitá různou rychlostí.
siluety s mozkem
 
Hladina alfa
 
Hladina alfa je stav relaxovaného vědomí. Při bytí v této hladině se dostáváme do svého středu, zažíváme pocit vnitřní radosti a čerpáme ze svých skrytých rezerv. Mozek kmitá pomaleji, zvyšuje se produkce serotoninu. V hladině alfa se snáze učíme, jsme kreativnější, klidnější a lépe zvládáme stres. Protože hladina alfa souvisí se stavem uvolnění a radosti, je běžná u dětí.

mozaika spirála
Jak se do alfy dostat?
 
Pro vstup do hladiny alfa musíme napřed uvolnit tělo. Lehnout si nebo sednou se vzpřímenou páteří a připravit se na meditaci. Změna kmitání mozkových vln je možná meditační hudbu s alfa vlnami. Soustředěný poslech bez vyrušování nám pomůže se do tohoto léčivého stavu dostat.

Dalším, ještě rychlejším způsobem, jsou binaurální rytmy. Takové zvuky nám pouštějí do levého ucha odlišnou frekvenci než do pravého a mozek je nucený tyto frekvence srovnat a uvést se do jiného stavu vědomí. Pro poslech potřebujeme stereofonní sluchátka.
 
Nejověřenějším způsobem jsou potom izochronní vlny, intenzivnější a s trvajícím efektem na mozek.
 mnich při meditaci
Meditace jsou různého typu, nejen hudební, výborná je třeba jóga, která nás soustřeďuje na přítomný okamžik pomocí tělesných prožitků. Je možné využít také třeba takzvaný alfa koučink. Každá meditace je velmi příjemným zážitkem, který nás nabíjí čistou pozitivní energií a harmonizuje mozek. Pomáhá při depresích, úzkostech, napětí a všemožných duševních trápeních. Může přinést mnoho klidu a pohody, které využijete ve svém každodenním životě.