Tento pojem, používaný v softwarovém inženýrství, znamená aplikaci, která je poskytována jejím uživatelům z webového serveru prostřednictvím sítě internet. Velmi rozšířené použití webových aplikací je dáno tím, že téměř každý počítač disponuje webovým prohlížečem. Pomocí prohlížeče je možné s aplikací pracovat bez toho, aby počítač znal logiku aplikace. Největší uplatnění nacházejí při implementaci podnikových informačních systémů, ale také například u elektronických obchodů, free emailů, diskusních fór nebo webových blogů.
software aplikace
Webovou aplikace je možné aktualizovat a spravovat bez nutnosti šířit a instalovat software na velké množství uživatelských počítačů. Může být vhodným obohacením webové stránky, ale i jeho hlavní funkcí, kolem níž je smysluplný textový obsah, který návštěvníka stránek zaujme.
Úkolem webových aplikací je zvýšení interakce internetové prezentace s jejími návštěvníky. Některé z nich, zpravidla ty složitější, bývají propojeny s dalšími softwarovými moduly, objednávkovými systémy nebo například účetními programy.
komunikace aplikace
Při tvorbě webových aplikací je nutné dbát na jejich bezpečnost, vždy hrozí riziko odcizení nebo ztráty dat nebo nabourání webového serveru přes aplikaci. Stejně tak se musí předem počítat s možností dalšího rozšiřování aplikace doplněním dalších funkcí a modulů. Před spuštěním aplikace musí být vše důkladně otestováno na vývojovém serveru, ten mívá obdobnou nebo v lepších případech stejnou konfiguraci jako server, na kterém bude aplikace provozována. Při provozu je důležitá rychlost aplikace, je-li nízká, mívají s aplikací problém i prohlížeče a celá aplikace se pak stává téměř nepoužitelnou. Rovněž je nutné počítat s velkou zátěží aplikace, která je spojena s velkou návštěvností webových stránek. Nízká odolnost vůči zátěži je důsledkem špatně naprogramované aplikace, konfigurace serveru nebo špatné práce programátorů.