Společnost CERMAT, která má na starosti státní část maturitní zkoušky (didaktický test a slohová práce) čelí každý rok kritice ze strany maturantů, rodičů i učitelů. Vytýkáno jí je nevhodné zvolení testových otázek, často přehnaně přísné hodnocení slohových prací i krátký čas, který je vyhrazen pro didaktický test. Letos se terčem kritiky stala i přílišná délka textů v didaktickém testu.
Z druhé strany se ozývají hlasy, které kritizují naopak studenty. Ti jsou údajně líní, neučí se, nic neumějí a nic je nezajímá. Takže kde je vlastně pravda?
svázané knihy páskem.jpg

Můžou za špatné výsledky žáci, učitelé nebo Cermat?

Jak už to bývá, pravda bude někde uprostřed. Na jednu stranu je pravda, že společnost CERMAT má co zlepšovat, vezmeme-li si například skandály letošního roku. Přesto by maturitní zkouška naprosto pozbyla svého smyslu, kdyby se udělovala každému, kdo k ní vůbec dorazí.
Bezpochyby existuje velké množství studentů, kteří přípravu podcení a k maturitní zkoušce dorazí nepřipraveni a bohužel ji neudělají. Na druhou stranu, není právě to úkolem učitelů, připravit studenty k maturitní zkoušce?
Didaktický test z českého a anglického jazyka, je situován tak, aby se na něj maturanti prakticky nemuseli těsně před ním nic biflovat. Není nastaven jako ústní zkouška, na kterou si mnozí maturanti opakují ještě před dveřmi do zkoušecí místnosti.
Testy ověřují komplexní a všeobecný přehled a znalosti, které měl student nabýt za celou dobu studia. Není potom chyba spíše na straně učitelů, pokud velká část jejich studentů zkouškou neprojde?
učitel s taškou.jpg

Důležité je nepodcenit přípravu

Maturita neboli zkouška dospělosti je pro většinu mladých lidí první opravdu důležitou zkouškou. Rodiče už za nimi nestojí a nekontrolují je tak, jako během školních let a k maturitní zkoušce se musí připravovat hlavně sami. Nezáleží příliš na tom, na čí straně je chyba. Hlavně je důležité nepodcenitpřípravu a po úspěšném absolvování na sebe může být každý právem hrdý.