Skalka v zahradě je místo uměle vytvořené pomocí kamenů různých tvarů a velikostí, které má připomínat horské prostředí. Skalku můžeme vybudovat kdekoli, ovšem ideální je svah. Předem zvažme, kolik času jí chceme věnovat a podle toho zvolme velikost. Napřed raději menší, rozšířit můžeme vždy. Zakládat by se měla skalka na podzim. Volíme místo bez listnatých stromů, protože ze skalky se musí listy odklízet a kazily by vzhled.
S předstihem se vydáme na kameny. Někdy máme pěkné kousky ze základů na stavbu domu, jindy musíme zapátrat v okolí, event. v kamenolomu. Kolikrát přitáhneme kámen, který nás okouzlil, z vycházky. Vhodným kamenem je vápenec. Všechny musí být dobře usazeny, aby se nehýbaly. Na druhu kamene záleží i reakce půdy.
kytičky v kamenech
Substrát volíme propustný, mícháme obvykle směs rašeliny, ornice, kompostu, písku a štěrku. Je možné použít pouze ornici s přídavkem písku nebo kamínků. Záleží, jaké druhy skalniček se chystáme pěstovat. Mají-li raději vlhko či sucho.
Rostlinky nesázíme hustě, protože se časem rozrostou a zaplní prostor. Vybíráme druhy, které mají společné požadavky na podmínky a nároky na zavlažování. Jinak se nám bude skalka těžko udržovat, abychom se zavděčili všem rostlinkám. O výběru skalniček se můžeme poradit s odborníkem v zahradnictví.
Můžeme vybírat z nepřeberné spousty druhů a barev. Skalničky jsou trvalky rostoucí v horském prostředí. Mezi krásně barevné patří hvozdík, koniklec, protěž, lomikámen, hořec, tařička, lewisie, sivutka apod. Po odkvětu některé stříháme.
sukulentní rostlina
Rostlinky dělíme podle toho, jakým stylem rostou. Polštářovité, které rostou nízko u země a rozrůstají se jako polštář či koberec. Druhou skupinou jsou rostliny trsnaté, které rostou z jednoho místa do výšky. Sem patří i různé druhy travin a trvalky.
Není nad to, kochat se dílem, které jsme vytvořili vlastníma rukama. V potu tváře a s bolavými zády.   Ta krása skalniček za to stojí.