Pokud máte štěstí a narazíte pouze na samé dobré řemeslníky, ať už jde o malíře, tesaře, truhláře, zedníka, elektrikáře apod., máte vyhráno, velmi často se ale stává, že řemeslníci nedodrží termíny, vyžadují další platby, které domluvené vůbec nebyly, nebo odmítnou řešit vady, které Vy posléze najdete atd., takových je mnoho, zkuste se tomu ale vyhnout tím, že správně sepíšete s řemeslníkem smlouvu, kde uvedete úplně všechno, k čemu by mohlo dojít.
truhlář v dílně
–        s řemeslníky se většinou sepisuje tzv. smlouva o dílo, kromě jiného by v ní mělo být přesně uvedeno, o jaké dílo půjde, co by mohlo být případnou vadou, a jak se taková věc bude řešit, také samozřejmě tam uveďte, co se stane při nedodržení termínu

–        dejte si pozor na ústní smlouvu, kamarád Vám doporučí známého, Vám není zrovna příjemné, když je to sjednané přes kamaráda, sepisovat smlouvu, řemeslník Vás bude přesvědčovat, že stačí smlouva ústní – nedejte se, ať si o Vás za zády říkají, co chtějí, pokud by řemeslník nesplnil svůj termín včas, nebo budete chtít uplatnit případnou reklamaci, u soudu s ústní dohodou neuspějete

–        také si nechte po provedení práce od řemeslníka vystavit doklad o zaplacení, pokud mu platíte zálohově, průběžně při provádění prací, na každou zálohu musí být také doklad, stejně tak na průběžně kupovaný materiál
malíř ve dveřích
Kdy můžete od takové smlouvy odstoupit?
–        co se týká řemeslníků, hodně často se stává, že nedodrží termín, pokud Vás tlačí čas, a zjistíte, že se na Vašem díle nezačalo i po několika měsících ještě ani pracovat, máte nárok od takové smlouvy odstoupit ihned, pokud řemeslník „nestíhá“ třeba jen o pár dní, musíte mu umožnit dodatečnou lhůtu, a až po jejím uplynutí, pokud přece jen dílo nesplní, můžete od smlouvy odstoupit
–        co když po Vás řemeslník chce ještě dodatečné platby za provedené dílo? Chtít může, ale jen pokud jste si to písemně zanesli do smlouvy, např. že tam bude uvedený rozpočet, který ještě není úplný a může se navýšit o cca – částka už záleží na Vás a prováděné dílo
–        jinak to chodí třeba u truhláře, u kterého si objednáte nábytek, s tím sepisujete smlouvu o koupi, ne o dílo, protože už Vám dodává hotový výrobek.