Když už pouhé slevy nestačí
Domnívám se, že utváření nákupní stránky naší osobnosti prochází několika na sebe navazujícími stádii, v jejichž rámci leze pozorovat, jak jako osoby vlastnící určitý cash k rozpohybování „rosteme“, i když to nelze vždy považovat za správný směr rozvoje naší osobnosti.
nákup se slevou
Tento pomyslný růst tak probíhá v přibližně následujícím sledu:
1.       Běžné nakupování toho, co potřebujeme či co se nám líbí – tato situace je typická pro děti
a dospívající, kteří dostávají určitý finanční obnos ve formě kapesného, ale také pro mladé osoby, které jsou již schopné zasloužit si vlastní výplatu za odvedenou práci. Vzhledem k tomu, že tito lidí povětšinou ještě nemají mnoho finančních závazků, které musejí naplňovat, jimi vydělané peníze slouží pouze k uspokojení jejich vlastních potřeb, v nichž se nemusejí výrazněji omezovat.
2.       Pokukování po výhodnější cenách za ten samý produkt či výrobek – po určité době nakládání s vlastními financemi nám dochází, že ne každá útrata je ten nejlepší nápad, zejména, pokud jsme si jistí, že stejnou věc si dokážeme ve stejné kvalitě pořídit jinde za mnohem nižší cenu.
3.       Slevové členství – v momentě, kdy jsme schopni nakupovat (dle vlastního názoru) hledané produkty a služby za tu nejnižší běžně dostupnou cenu se v nás začínají probouzet choutky na slovu i z této částky.
Již jsme měli možnost několikrát zakoupit určitou věc výrazně pod běžnou cenovou hladinou, čímž jsme si potvrdili, že je taková situace možná. Nyní bychom byli rádi, kdyby všechny naše nákupy byly takto výhodnými, ačkoli brzy zjišťujeme, že ne vždy je to možné.
4.       Speciální nabídky a slib odměny – jedná se o nejvyšší stupeň snahy o to co nejlépe zúročit naši práci a utvořit si pro sebe pohodlné životní podmínky.
fialový dárek
Uvědomujeme si, že pokud chceme udržovat určitý nastavený životní standard, je nutné s financemi zacházet opatrně a „šetřit, kde se jen dá“. Je nám jasné, že peníze nepadají z nebe a uvědomujeme si, že vydělat je není samozřejmost, jedná se o náročný proces, který si vybírá svou daň.
V období, kdy se chystáme k tomu učinit si finanční zálohy na horší časy nám více než kdy jindy učarovávají představy, že někde můžeme dostat cosi zcela zadarmo. To totiž znamená, že jsme nic neutratili, a přesto něco získali, Podobný zisk nám přináší dobrý pocit ze sebe samotných. Dost možná právě proto se necháváme zlákat nabídkou „dárku“, ačkoli máme nejisté tušení, že tento dárek obchodníkovi stejně nakonec určitým způsobem zaplatíme.