Starší objekty i novostavby mohou být podrobeny efektivnímu posouzení, a to Äinností odborných pracovníků ověřené spoleÄnosti, která se specializuje na provedení inspekce nemovitostí. Kvalifikovaný tým se ujme prověření stavu konkrétní nemovitosti a případných negativ okolního prostÅ™edí. Nechejte si pÅ™i nákupu nemovitosti poradit specializovanou spoleÄností, která Vás upozorní na veÅ¡keré negativní aspekty. Kvalitní inspekce nemovitostí nabízí zájemcům o uzavÅ™ení obchodní transakce v oblasti realit do rukou perspektivní nástroj, díky nÄ›muž mohou zhodnotit výhodnost Äi nevýhodnost koupÄ›.

Seznamte se s odbornou podporou při nákupu nemovitosti

O co se vlastnÄ› v případÄ› inspekce nemovitostí jedná? Díky speciálnímu zpracování odborného posudku po ukonÄení prověřování a vytvoÅ™ení profesionálního hodnocení architektonické realizace, stavu nemovitosti i lokality může zájemce o koupi nemovitosti získat kompletní informace o stavu a případných závadách bytu, domu i pozemku. ZjistÄ›te skuteÄný technický stav nemovitosti a nenechejte se nepříjemnÄ› pÅ™ekvapit neÄekanými náklady na odstranÄ›ní vad. Oslovte pro snížení rizik souvisejících s uzavÅ™ením smlouvy specializovanou spoleÄnost, která se významným způsobem podílí na důvÄ›ryhodnosti podstupované obchodní transakce.